FAQ


Vanligen ställda frågor (FAQ) när det gäller golf

Har du en fråga som du vill ha besvarad fyller du bara i formuläret,
längst ner på denna sida! (Ställer du en fråga som blir publicerad så är du med och tävlar om greenfeebiljetter)

Tävlingsformer

POÄNGBOGEY är den absolut vanligaste tävlingsformen och den spelform där en spelare med lågt handicap kan tävla mot en spelare med högt handicap. Ditt officiella handicap motsvarar ett antal ”extraslag” som man kan se hur många det är om man poängbogey scorekorttittar på den aktuella golfbanans ”slopetabell”.

Låt oss anta att ditt officiella handicap är 27,4 och att du tänker spela poängbogey mot någon som har ett officiellt handicap på 8,7. Då är det bara att titta på den aktuella banans slopetabell hur många extra slag ni får. På era scorekort (eller i appen) ser ni exakt hur många extraslag ni har på varje enskilt hål. I det aktuella exemplet skulle det kunna skilja ett helt slag på varje hål.

Tack vare detta kan två golfare, med helt olika spelstyrka, ändå tävla på hyfsat lika villkor mot varandra. Om man går på sitt handicap skall man erhålla, totalt, 36 poäng. Golfens handicapsystem är tämligen unikt och golf kanske är den absolut bästa formen av tävling och socialt umgänge… Poängbogey fungerar utmärkt att spela, även om det är utomlands som man är. Åker man till exempel på en golfresa till Spanien så är poängbogey en bra tävlingsform.

En annan fördel med poängbogey är att det snabbar upp spelet för alla inblandade. Om man till exempel spelar ett hål som har handicap 4 och du har ett extra slag kan man plocka upp bollen om man inte har hålat ut på det sjätte slaget då det inte genererar något poäng över huvud taget. Man brukar säga att man ”streckar hålet”. I början av golfkarriären, man startar på handicap 54, kanske man inte har hunnit fram till greenen när ”slagen har tagit slut”. Då uppskattar alla andra, både i din egen boll och i bakomvarande bollar att man inte lägger mer tid än nödvändigt.

Category: Tävlingsformer

Greensome är ett tävlingsformat i golf som används i fyrbollar (four-ball) eller i lagtävlingar. Detta tävlingsformat är mycket populärt eftersom det kräver att spelarna samarbetar i par, vilket kan vara både utmanande och roligt. Här är hur greensome fungerar i golf:

 1. Lagbildning
  Tävlingen inleds med att spelarna delas in i par. Varje par består av två golfspelare. Spelarna i varje par samarbetar med varandra.
 2. Teeavstånd
  När parbildningen är klar väljer varje par en spelare som ska slå ut från tee på de udda hålen (1, 3, 5, osv.) och den andra spelaren slår ut från tee på de jämna hålen (2, 4, 6, osv.) Detta innebär att båda spelarna i ett par får möjlighet att slå ut från tee på hälften av hålen.
 3. Val av bästa boll
  Efter att båda spelarna i ett par har slagit sina utslag, väljer de vilken boll de vill fortsätta att spela från. Oftast väljer de den bästa av de två utslagen baserat på längd och position men i bland väljer man helt annorlunda beroende på nivå på spelaren.
 4. Alternativt slag
  Efter att ha valt den bästa bollen, slår spelarna sedan varannan slag tills bollen är i hålet. Till exempel, om Spelare A slog det bästa utslaget, slår Spelare B nästa slag och sedan slår Spelare A nästa slag, och så fortsätter man tills bollen är i koppen.
 5. Handicap
  Handicapsystemet används ofta i greensometävlingar för att ge alla par en chans att tävla jämnt och rättvist. Varje spelare i ett par har en handicap, och det beräknas en gemensam handicap för paret. Detta används sedan för att bestämma hur många slag varje par får dra av från sitt totala resultat.
 6. Resultat
  Par som deltar i greensome tävlar om att slutföra ronden på så få slag som möjligt. Det lag som har det lägsta antalet slag, efter avdrag av handicap, vinner tävlingen. Vid lika resultat vinner det tävlingspar med lägsta gemensamma handicap.

Greensome är ett spännande och taktiskt golfspel som kräver att spelarna samarbetar och fattar strategiska beslut för att lyckas. Det är ett roligt sätt att njuta av golf med en partner och kan användas i både sällskapsspel och tävlingssammanhang.

Category: Tävlingsformer
FAQ Golf Frågor Svar Golftermer
[wpforms id=”2521″ title=”false” description=”false”]