Hur fungerar greensome i golf?


Greensome är ett tävlingsformat i golf som används i fyrbollar (four-ball) eller i lagtävlingar. Detta tävlingsformat är mycket populärt eftersom det kräver att spelarna samarbetar i par, vilket kan vara både utmanande och roligt. Här är hur greensome fungerar i golf:

 1. Lagbildning
  Tävlingen inleds med att spelarna delas in i par. Varje par består av två golfspelare. Spelarna i varje par samarbetar med varandra.
 2. Teeavstånd
  När parbildningen är klar väljer varje par en spelare som ska slå ut från tee på de udda hålen (1, 3, 5, osv.) och den andra spelaren slår ut från tee på de jämna hålen (2, 4, 6, osv.) Detta innebär att båda spelarna i ett par får möjlighet att slå ut från tee på hälften av hålen.
 3. Val av bästa boll
  Efter att båda spelarna i ett par har slagit sina utslag, väljer de vilken boll de vill fortsätta att spela från. Oftast väljer de den bästa av de två utslagen baserat på längd och position men i bland väljer man helt annorlunda beroende på nivå på spelaren.
 4. Alternativt slag
  Efter att ha valt den bästa bollen, slår spelarna sedan varannan slag tills bollen är i hålet. Till exempel, om Spelare A slog det bästa utslaget, slår Spelare B nästa slag och sedan slår Spelare A nästa slag, och så fortsätter man tills bollen är i koppen.
 5. Handicap
  Handicapsystemet används ofta i greensometävlingar för att ge alla par en chans att tävla jämnt och rättvist. Varje spelare i ett par har en handicap, och det beräknas en gemensam handicap för paret. Detta används sedan för att bestämma hur många slag varje par får dra av från sitt totala resultat.
 6. Resultat
  Par som deltar i greensome tävlar om att slutföra ronden på så få slag som möjligt. Det lag som har det lägsta antalet slag, efter avdrag av handicap, vinner tävlingen. Vid lika resultat vinner det tävlingspar med lägsta gemensamma handicap.

Greensome är ett spännande och taktiskt golfspel som kräver att spelarna samarbetar och fattar strategiska beslut för att lyckas. Det är ett roligt sätt att njuta av golf med en partner och kan användas i både sällskapsspel och tävlingssammanhang.

Category: Tävlingsformer