Vad innebär PCC-beräkning?


PCC, Playing Conditions Calculation, är ett statistiskt beräkningssätt i GIT-systemet som bestämmer om banförhållandena den aktuella speldagen har avvikit från ”normala spelförhållanden” i sådan utsträckning att det på ett markant sätt har påverkat din spelprestation. Om du spelar en anläggning i 15 sekundmeter och ösregn bedömer systemet detta till din fördel när nytt handicap skall sättas. PCC har ersatt CBA, Computed Buffer Adjustement, men baseras på resultaten av både vanliga sällskapsronder och arrangerade tävlingsronder som registrerats på den aktuella golfbanan banan och den aktuella dagen.

När Sverige gick in i det nya handicapsystemet (våren 2020) fanns PCC, till en början, med som en parameter. Dock försvann den tämligen omedelbart då systemet inte riktigt klarade av belastningen…

 

Category: Handicap