Mölndals Golfklubb


Mölndals Golfklubb – den vackra utmaningen!

Mölndals Golfklubb ligger vackert belägen i området som kallas Hassungared, strax utanför östra Lindome.Banan når man med endast en 20 minuters mölndals golfklubb golfbanor göteborg greenfeemedlemskapbilresa från centrala Göteborg. Banan är designad av Ronald Fream, från USA, som designat mer än 65 olika golfbanor runt om i världen. Ronald Fream står bland annat bakom Disneylands golfbanor och har dessutom designat många av de absolut finaste banorna i Tunisien.

Golfbanan blev spelklar 1988, och kännetecknas framför allt av att den följer landskapet på ett mycket spännande och naturligt sätt. Greenfeegäster, som spelar denna vackra bana, kommenterar ofta hur nära naturen man kommer när man spelar banan. Samtliga av hålen på Mölndals Golfklubb ligger separerade från varandra och på ett sådant sätt att man sällan eller aldrig behöver ropa ”FORE”.

Förutom den natursköna och vackra miljön finns det ett intensivt djurliv på Mölndals Golfklubb. Här finns rikt med karp, öring och  änder. Här finns rådjur, harar, älgar och det är inte helt ovanligt att man får se tornfalkar flygandes ovanför fairway. Under senare år har golfbanan genomgått en rejäl förändring. Spelytorna har breddats, greenområden har utvecklats och framför allt har klubben gjort en stor satsning på att höja kvaliteten på greenerna, vilket höjer spelupplevelsen tämligen radikalt och som vi nu ser frukterna av.

[wpforms id=”1594″]


Välkomna till Mölndals Golfklubb – Den vackra utmaningen…