Hysteriskt bokningsläge på golfbanorna…


Finns bara strötider, alla vill spela golf…

Var det en pandemi som fick golfens nedåtgående trend att peka uppåt igen? Ja, så ser det verkligen ut denna märkliga vår. Det är helt hysteriskt på golfbanorna, alla vill ut och spela golf. Nybörjarkurserna är fulltecknade och kölistorna växer, medlemmar strömmar till och ”gamla golfare” tar upp spelet igen, efter 10-15 års frånvaro från golfen. Det är ju helt fantastiskt! Tittar man på antalet spelade rundor under 2020, jämfört med samma period 2019, är ökningen 50-55 % på vissa klubbar. I de flesta fall är det ju medlemmarna som står för ökningen men greenfeespelet har ökat, på vissa klubbar, med ända upp till 25-30 %. Effekten av detta ökande intresse blir ju, helt logiskt, ett större slitage på golfbanorna och banpersonalen får slita lite extra.

Ansträngt bokningsläge – svårt med tider ”dagtid”

Effekten av det ökande intresset är ju att det blir svårare och svårare att boka tider. Bokar man in sig någon dag innan man vill spela kan man vara tämligen säker på att det inte finns lediga tider för 4-bollar mellan 09.00 och 15.00, då de flesta av oss vill spela. 2-bollar bakas i hop till 4-bollar och start från 10:an tee blir intressantare än tidigare. Här finns det ju dock regler som man måste följa så att man inte stoppar upp de som har startat på hål 1. Det skall förresten bli intressant att följa den senaste golfappen, ”Sista nio” som försöker att slå sig in på marknaden genom att administrera starttider för de sista nio hålen på golfbanorna.