Hur fungerar poängbogey i golf?


POÄNGBOGEY är den absolut vanligaste tävlingsformen och den spelform där en spelare med lågt handicap kan tävla mot en spelare med högt handicap. Ditt officiella handicap motsvarar ett antal ”extraslag” som man kan se hur många det är om man poängbogey scorekorttittar på den aktuella golfbanans ”slopetabell”.

Låt oss anta att ditt officiella handicap är 27,4 och att du tänker spela poängbogey mot någon som har ett officiellt handicap på 8,7. Då är det bara att titta på den aktuella banans slopetabell hur många extra slag ni får. På era scorekort (eller i appen) ser ni exakt hur många extraslag ni har på varje enskilt hål. I det aktuella exemplet skulle det kunna skilja ett helt slag på varje hål.

Tack vare detta kan två golfare, med helt olika spelstyrka, ändå tävla på hyfsat lika villkor mot varandra. Om man går på sitt handicap skall man erhålla, totalt, 36 poäng. Golfens handicapsystem är tämligen unikt och golf kanske är den absolut bästa formen av tävling och socialt umgänge… Poängbogey fungerar utmärkt att spela, även om det är utomlands som man är. Åker man till exempel på en golfresa till Spanien så är poängbogey en bra tävlingsform.

En annan fördel med poängbogey är att det snabbar upp spelet för alla inblandade. Om man till exempel spelar ett hål som har handicap 4 och du har ett extra slag kan man plocka upp bollen om man inte har hålat ut på det sjätte slaget då det inte genererar något poäng över huvud taget. Man brukar säga att man ”streckar hålet”. I början av golfkarriären, man startar på handicap 54, kanske man inte har hunnit fram till greenen när ”slagen har tagit slut”. Då uppskattar alla andra, både i din egen boll och i bakomvarande bollar att man inte lägger mer tid än nödvändigt.

Category: Tävlingsformer