2019 – Nya regler inom golfen


Nya golfregler fr.o.m. 1 januari 2019

Vi ser fram emot ett 2019 som innebär en hel del förändringar. Många golfregler kommer att förändras, i stort sett alla till det bättre och framför allt kommer många nya regeltolkningar att leda till mycket snabbare spel, vilket ju är en av anledningarna. De nya reglerna tillåter dig att putta med flaggstången kvar i hålet, laga spikmärken på green, leta efter din boll i maximalt 3 minuter, avlägsna lösa naturföremål överallt, grunda klubban i både röda och gula områden och byta boll när du droppar.

Reglerna uppmuntrar dessutom att man spelar i ”fel ordning” för att spara tid. Pliktslag för om du råkar träffa dig själv eller din utrustning är avskaffat. Likaså slipper du plikt om du skulle råka slå ett ”dubbelslag”, rubbar din boll när du letar eller om du rubbar din boll på greenen.

En annan förändring är att du droppar, vid out-of-bonds, där bollen skar, mot 2 pliktslag i stället som tidigare att du fick slå från föregående plats med ett slags plikt.

Snabbare och roligare spel!