Barngolfen lämnar Hills…


Kungsbacka GK (Hamra) blir ny spelplats för Barngolfen 2018

Barngolfen (Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barns- och ungdomssjukhus) och Hills Sport & Golf Club har sedan starten varit ett oslagbart team men nästa år, 2018, kommer Barngolfen att genomföras på Hamra och Kungsbacka Golfklubb. Vi är jätteglada över att få med oss Kungsbacka Golfklubb till nästa år säger Jenny Jernberg på insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Redan 2006 startade ”Barngolfen” på initiativ av Lasse Kronér, som är, eller åtminstone har varit, en av ambassadörerna för Barngolfen. Kanske är det så att Barngolfen ”avvecklar” Lasse Kronér, med tanke på hans förekommande i den s.k. #meetoo -kampanjen… #Pinsamt

Tanken med barngolfen är synnerligen god, att barn med mer eller mindre svåra handikapp skall kunna ha glädje av att företagare i Västra Sverige vill bjuda sina kunder och partners på en minnesvärd dag, med bra golf och mycket nöje.

Barngolfen, är Sveriges största golftävling inom välgörenhet, har sedan den startade 2006, varit starkt förknippad med Hills GK,  men inför 2018 har man nu valt att byta bana till Kungsbacka GK. Det är av dubbla anledningar. Den största anledningen till bytet av anläggning var att Hills skall arrangera Nordea Master, vilket gör att Hills GK kommer lägga en hel del kraft och energi där. Risken hade ju då varit att Barngolfen hade kommit i skymundan.

golfhäftet 2018

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara